Informācija par DAC7

DAC7 ir ES nodokļu direktīva, kas nosaka, ka digitālo platformu operatoriem ES reizi gadā ir jāziņo nodokļu iestādēm ieņēmumu, personas un uzņēmējdarbības informācija par saviem pakalpojumu sniedzējiem.

Tas ir sestais grozījums ES direktīvā par administratīvo sadarbību nodokļu jomā un ES tiesību aktā, kura mērķis ir uzlabot sadarbību nodokļu jomā starp ES dalībvalstīm, tostarp pārredzamību par ieņēmumiem, ko pārdevēji – jūs, mūsu partneri – gūst, izmantojot digitālās platformas. Galu galā šis likums vienkāršos nodokļu iekasēšanu vietējām nodokļu iestādēm.

Wolt ir jāziņo Latvijas nodokļu iestādēm (VID) informācija par mūsu partneriem – gan uzņēmumiem, gan privātpersonām, kas veic uzņēmējdarbību, izmantojot mūsu platformu, un biznesa darījumiem, kas tiek veikti, izmantojot mūsu platformu. Pēc tam Latvijas Valsts nodokļu inspekcija dalīsies ar šo informāciju ar citu ES dalībvalstu nodokļu iestādēm.

Kāda informācija man ir jāsniedz?

Svarīgi:

Pārliecinieties, vai Jūsu informācija ir aizpildīta pareizi, jo aizpildītā DAC7 veidlapa tiks nosūtīta Jūsu vietējai nodokļu iestādei.

Ņemiet vērā, ka Jūsu informāciju var izmantot arī nodokļu deklarācijas priekšaizpildīšanai.

Jums ir jānodrošina:

 • Galvenā dzīvesvieta (valsts, kurā maksājat nodokļus):

 • Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, ko izsniedz Jūsu galvenā dzīvesvieta (valsts)

 • Vai jūs maksājat nodokļus (darbojaties) vairāk nekā vienā ES valstī?

 • Norādiet Eiropas Savienības valsti(-s), kurā(-s) dzīvojat un maksājat (vai pēdējā samaksātā gadā) nodokļus (ja attiecināmi uz jums)

 • Bankas konta numurs;

 • Bankas konta BIC kods;

 • Bankas konta īpašnieka vārds un uzvārds;

Ko mēs ziņojam nodokļu iestādēm (no Jūsu Wolt partnera konta):

 • Vārds un uzvārds (sīkāka informācija uz valdības izdota oficiāla dokumenta);

 • Jūsu galvenās dzīvesvietas adrese;

 • Dzimšanas datums;

 • Lietotnē ir norādīts jūsu galvenās dzīvesvietas nodokļu maksātāja identifikācijas numurs;

Nodokļu iestādes un identifikācijas numuri

Šeit ir vietējās nodokļu iestādes piemērs, Latvijā izsniegtais nodokļu maksātāja numurs un vieta, kur to atrast

Nodokļu iestāde: Valsts ieņēmumu dienests (VID)

Nodokļu maksātāja numurs: (arī zināms kā): Personas kods, vai nodokļu maksātāja identifikācijas numurs.

Piemērs: 01234567890 (11 cipari)

Kur to atrast: Oficiālā personu apliecinošā dokumentā

Uzziniet vairāk par ienākumu deklarēšanu ES, ja Jums ir nodokļu saistības citā valstī.

Kas notiks, ja es neaizpildīšu DAC7 veidlapu?

Mēs nosūtīsim Jums dažus atgādinājumus, lai aizpildītu DAC7 veidlapu, ja tā nebūs iesniegta.

Ja neaizpildīsiet veidlapu (vai ja nesniedzat pareizus un precīzus datus) līdz datumam, kas norādīts veidlapā un saņemtajā e-pastā, mums būs jāierobežo Jūsu Wolt Partner konta izmantošana:

 • Jūs vairs nevarēsiet pierakstīties savā Wolt partnera kontā;

 • Jums netiks izmaksāti līdzekļi, ko esat uzkrājis Wolt Partner lietotnē.