Nodokļu ziņošana Eiropas Savienībā

Zemāk mēs sniedzam informāciju par vietējām nodokļu iestādēm dažās valstīs, kurās darbojas Wolt. Lai iegūtu informāciju par citām valstīm, lūdzu, sazinieties ar vietējām nodokļu iestādēm.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī informācija ir orientējoša un jāizmanto kā piemērs — Jūsu pienākums ir zināt savas nodokļu saistības.

Latvija

Nodokļu iestāde: Valsts ieņēmumu dienests (VID)

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (zināms kā): personas kods jeb nodokļu maksātāja identifikācijas numurs

Piemērs: 01234567890 (11 cipari)

Kur to atrast: Oficiālā personu apliecinošā dokumentā

Lietuva

Nodokļu iestāde: Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI)

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (zināms kā): personas kods jeb nodokļu maksātāja identifikācijas numurs

Piemērs: 01234567890 (11 cipari)

Kur to atrast: Oficiālā personu apliecinošā dokumentā

Igaunija

Nodokļu iestāde: Estonian Tax and Customs Board . Maksu- ja Tolliamet

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (zināms kā): Personas identifikācijas kods jeb Isikukood

Piemērs: 01234567890 (11 cipari)

Kur to atrast: Oficiālā personu apliecinošā dokumentā

Polija

Nodokļu iestāde: National Income Administration — Krajowa Administracja Skarbowa

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (zināms kā): PESEL jeb Polijas rezidenta identifikācijas numurs

Piemērs: 01234567890 (11 cipari)

Kur to atrast: Oficiālā personu apliecinošā dokumentā

Horvātija

Nodokļu iestāde: Ministarstvo financija porezna uprava

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (zināms kā): Skatteregistreringsnummer, Personnummer, Samordningsnummer, Personas identifikācijas numurs jeb koordinācijas numurs

Piemērs: 01234567890 (10-12 cipari)

Kur to atrast: Oficiālā personu apliecinošā dokumentā

Vācija

Nodokļu iestāde: Federal Central Tax Office Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (zināms kā): Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID) vai nodokļu identifikācijas numurs

Piemērs: 01234567890 (10-12 cipari)

Kur to atrast: Ienākuma nodokļa aprēķinu dokumentā, nodarbinātības nodokļa deklarācijā jeb federālā centrālā nodokļu dienesta informatīvā vēstulē

Čehija

Nodokļu iestāde: Financial administration — Finanční správa

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (zināms kā): Personas identifikācijas numurs jeb Rodné číslo

Piemērs: 0123456789 (9-10 cipari)

Kur to atrast: Oficiālā personu apliecinošā dokumentā

Slovākija

Nodokļu iestāde: Financial administration — Finanční správa

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (zināms kā): Daňové identifikačné číslo jeb nodokļu maksātāja identifikācijas numurs

Piemērs: 0123456789 (10 cipari)

Kur to atrast: Nodokļu iestādes izdotā oficiālā dokumentā

Malta

Nodokļu iestāde: Inland Revenue Department (IRD)

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (zināms kā): Nodokļu numurs / Nodokļu maksātāja identifikāciajs numurs / ID kartes numurs (tikai Maltā dzimušiem pilsoņiem)

Piemērs: 0123456M (7 cipari + burts ) / Ārzemniekiem - 012345678 (9 cipari)

Kur to atrast: Oficiālā personu apliecinošā dokumentā

Ungārija

Nodokļu iestāde: National Tax and Customs AdministrationNemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (zināms kā): Adóazonosító jel jeb Nodokļu maksātāja indentifikācijas numurs

Piemērs: 0123456789 (10 cipari)

Kur to atrast: Uz TIN kartes

Dānija

Nodokļu iestāde: International citizen service center

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (zināms kā): CPR number

Piemērs: 123456-7890 (10 cipari)

Kur to atrast: Oficiālā personu apliecinošā dokumentā

Slovēnija

Nodokļu iestāde: Finančna Uprava Republike Slovenija - FURS (financial administration office of republic of Slovenia)

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (zināms kā): tevilka davčnega zavezanca or Davčna številka or ID številka za DDV

Piemērs: 01234567 (8 cipari)

Kur to atrast: Oficiālā personu apliecinošā dokumentā